فهرست

ملاقات با مدیر حراست دانشگاه

ساعات ملاقات با مدیر حراست دانشگاه

سه شنبه هر هفته بجز تعطیلات رسمی

ساعت 9 تا 11 مختص پرسنل محترم دانشگاه و مراکز تحت پوشش

ساعت 13.30 تا 14.30 مختص اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

ساعت 14.30 تا 15.30 مختص دانشجویان محترم دانشگاه

شایسته یادآوری است که مراجعه کنندگان محترم باید چند روز قبل از ملاقات بصورت تلفنی و یا حضوری و ضمن هماهنگی با دفتر مدیر حراست دانشگاه ، نسبت به تعیین وقت ، اقدام فرمایند.

شماره تلفن تماس: 01132192924 و 01132200496

آدرس برای تعیین وقت حضوری : بابل - بلوار کشاورز - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل - واحد حراست